Notariusz bądź pracownicy Kancelarii udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokumentów wymaganych do dokonania czynności, wysokości taksy notarialnej oraz wysokości koniecznych opłat sądowych i podatków.
Informacje te można uzyskać osobiście, telefonicznie bądź mailowo. Wszystkie dokumenty potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej powinny być dostarczone do Kancelarii w oryginale.